Να στείλετε μήνυμα
Μας ελάτε σε επαφή με

Υπεύθυνος : Anna

Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-17757222726

WhatsApp : +8617757222726

Free call
QC Προφίλ

 

Έλεγχος ποιότητας στην κατασκευή ανελκυστήρων

 

Ο ανελκυστήρας είναι ένας μεγάλος μηχανικός εξοπλισμός και η ασφάλειά του πρέπει να διασφαλίζεται σε διάφορους συνδέσμους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.Δεν μπορεί να φύγει από το εργοστάσιο όπως τα άλλα προϊόντα., έτσι χρειάζεται περιορισμένες συνθήκες εξοπλισμού και κενό χώρο.

Οι δοκιμές συναρμολόγησης πραγματοποιούνται στο εσωτερικό περιβάλλον.

Συνδυάζοντας πολλά χρόνια βασικής εμπειρίας στον έλεγχο ποιότητας, από προμήθειες μη υλικών, επεξεργασία αυτοσχέδιων εξαρτημάτων, εξωτερική επεξεργασία και έλεγχο αποστολής.πραγματοποιείται μια σειρά αναλύσεων για τον έλεγχο ποιότητας στη διαδικασία κατασκευής ανελκυστήρων.

ZHEJIANG FUJI ELEVATOR  CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 0

 

Κλειστές λέξεις: ανελκυστήρας, κατασκευή, έλεγχος ποιότητας

 

Ο ανελκυστήρας τροφοδοτείται από ηλεκτρικούς κινητήρες και είναι εξοπλισμένος με γερανούς κιβωτίου για τη μεταφορά επιβατών ή φορτίου σε πολυώροφα κτίρια.

Ο έλεγχος ποιότητας της διαδικασίας κατασκευής ανελκυστήρων πρέπει να έχει σαφή στόχο, βασισμένο στην αποτελεσματική χρήση των πόρων.

Για να ικανοποιηθούν οι αντικειμενικές ανάγκες, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί η ποιότητα της διαδικασίας κατασκευής ανελκυστήρων.

Η μελέτη αυτή, βασισμένη στην πρακτική εμπειρία του συγγραφέα, παρουσιάζει ορισμένες απόψεις.

ZHEJIANG FUJI ELEVATOR  CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 1ZHEJIANG FUJI ELEVATOR  CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 2

 

Ελέγχος ποιότητας στον τομέα των αγορών

 

Σύμφωνα με το μέγεθος της σκιάς στην ποιότητα του προϊόντος, το υλικό μπορεί να χωριστεί σε διάφορα είδη, συνήθως τα στοιχεία ασφαλείας είναι Α. Η σημαντική κατηγορία είναι Β,και η γενική κατηγορία είναι CΜεταξύ αυτών, η κατεύθυνση σκιάς του υλικού κατηγορίας Α προς το ανελκυστήρα είναι πολυδιάστατη, η οποία μπορεί να είναι αξιόπιστη.Τα υλικά της κατηγορίας Β περιλαμβάνουν κυρίως μετατροπείς συχνοτήτων, πίνακες υπολογιστών και κουτιά ελέγχου.Η τάξη C αναφέρεται σε υλικά άλλα από την τάξη Α και την τάξη Β, τα οποία περιλαμβάνονται στην ποιότητα του ανελκυστήρα.Πλάκα χάλυβα, πρώτες ύλες και επιθυμίες ανελκυστήρα κλπ.Τα παραπάνω υλικά πρέπει να αγοράζονται από τον εγκεκριμένο κατάλογο των ειδικών προμηθευτών.Οι προμηθευτές, σε συνδυασμό με τους διάφορους τύπους υλικών, αναπτύσσουν ειδική διαδικασία ελέγχου.

 

ZHEJIANG FUJI ELEVATOR  CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 3ZHEJIANG FUJI ELEVATOR  CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 4

 

Προμήθεια υλικών

 

Για την προμήθεια υλικών κλάσης Α, η υπηρεσία προμηθειών πρέπει να παρέχει την έκθεση δοκιμών για αυτά κατά τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων και επιθεώρησης,και το Τμήμα Επιθεώρησης Ποιότητας τους παρέχει επίσης την έκθεση δοκιμής.

 

Κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης θα πρέπει να επικεντρώνεται στο αν οι παραμέτροι του μοντέλου προϊόντος πληρούν τις απαιτήσεις,και εάν τα προϊόντα είναι διάσημα μέρη και σημεία ενδιαφέροντος.

Οι πληροφορίες όπως η ημερομηνία κατασκευής και ο αριθμός εργοστασίου πρέπει να καταχωρίζονται στο αρχείο ελέγχου εισόδου υλικών.

Τα παράλληλα αγορασμένα εξαρτήματα αποθηκεύονται απομονωμένα και σημειώνονται για την αποφυγή απρόσμενης χρήσης και αγοράζονται.Το προσωπικό επιστρέφει τα προϊόντα σε αυτά.

 

Αγορά με ουσίες κατηγορίας Γ

 

Οι ουσίες της κατηγορίας Γ και της κατηγορίας Γ θα πρέπει να λαμβάνονται δείγματα σύμφωνα με μια ορισμένη αναλογία και να ελέγχονται σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου αγοράς υλικών, μία φορά κατά τη διάρκεια της

Εάν διαπιστωθεί μη συμμορφούμενο προϊόν κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης,πρέπει να απομονώνεται αμέσως και να αναφέρεται σαφώς ότι ο επιθεωρητής ποιότητας πρέπει να συμπληρώνει τον κατάλογο μεταποίησης "μη συμμορφούμενο προϊόν".

 

ZHEJIANG FUJI ELEVATOR  CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 5

 

Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας του χώρου κατασκευής ανελκυστήρων

 

Προκειμένου να ενισχυθεί η διαχείριση της ασφάλειας και της ποιότητας των έργων κατασκευής ανελκυστήρων και να κατανοηθούν αυστηρά τα σημεία ελέγχου της ασφάλειας και της ποιότητας, γίνεται ειδική σύνθεση.

Η εγκατάσταση, το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας είναι το εξής:

1Όλο το προσωπικό που εισέρχεται στο εργοτάξιο πρέπει να χρησιμοποιεί σωστά προσωπικά εργατικά είδη προστασίας.

2Το νέο προσωπικό πρέπει να περάσει από τις σχετικές διατυπώσεις πριν εισέλθει στον χώρο κατασκευής.

3Μετά την είσοδο στο χώρο, οι πόρτες της αίθουσας του πηγάδι μπορούν να προστατευθούν πολύ πριν από την κατασκευή.

4Το κράνος ασφαλείας και η ζώνη ασφαλείας πρέπει να φορούνται σωστά κατά την κατασκευή πηγάδι.

5Η κατασκευή αγωγού δεν πρέπει να γίνεται ξυπόλητος ή με παντόφλες.

 

ZHEJIANG FUJI ELEVATOR  CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 6

 

6. Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας του χώρου κατασκευής ανελκυστήρων

Για να απαγορεύσει την μεθυσμένη εργασία.

7Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση εξοπλισμού ανύψωσης ζώνης ασφαλείας.

8Απαγορεύεται αυστηρά να δανείζεις το κλειδί της πόρτας του διαδρόμου σε κάποιον χωρίς μάρτυρα.

9Η χρήση ηλεκτρικών σόφων και θερμαντήρων απαγορεύεται αυστηρά.

10Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του ανελκυστήρα, ο αριθμός του προσωπικού κατασκευής της οροφής του ανελκυστήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.

11Όταν οι σκαλωσιές λειτουργούν, πρέπει να τοποθετούνται δίκτυα ασφαλείας, όπως απαιτείται.

12Το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να φοράει μανίκια ασφαλείας.

13Τα προϊόντα που εισέρχονται στην αποθήκη πρέπει να τοποθετούνται καθαρά, να διατηρούνται καθαρά και χωρίς καπνό.

14Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να είναι αδιάβροχα και υγρασία.

15Ο τροχός καθοδήγησης του μηχανοσταθμού, η οροφή της καρέκλας του σεντάν και ο τροχός αντιβαρύτητας πρέπει να τοποθετούνται σε ξηρή θέση και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία από τη βροχή.

16Οι σιδηρόδρομοι καθοδήγησης είναι ομαλά στοιβαγμένοι και προστατευμένοι.

17Όταν οι πόρτες των διαδρόμων, οι πόρτες των αυτοκινήτων και τα πάνελ των αυτοκινήτων δεν μπορούν να στοιβαχθούν στην αποθήκη, η επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται.

 

ZHEJIANG FUJI ELEVATOR  CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 7

 

18Η εγκατάσταση των σκαλωμάτων του άνω αγωγού πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και σταθερότητας.

19Η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να εξασφαλίζεται για τον αριθμό των βαρέων τεμαχίων.

Η σκάλα δεν γλιστρά (τουλάχιστον 60,9% του φορτίου του αυτοκινήτου)

20Ο περιοριστής ταχύτητας πίσω, το πείραμα σύνδεσης σφραγίδας ασφαλείας είναι αποτελεσματικό, ο ηλεκτρικός διακόπτης είναι αποτελεσματικός.

21Ο μπροστινός αποστάτης πρέπει να τοποθετηθεί και να ανεφοδιαστεί.

22Οι σκαλωσιές που τοποθετούνται στο πάνω ή στο κάτω μέρος του σεντάν κατά την κατασκευή του βαγονιού πρέπει να προστατεύονται.

23Μετά την EMU, δεν είναι δυνατή η σύνδεση του μηχανοσταθμού με τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης, τον διακόπτη περιορισμού ταχύτητας και τον διακόπτη στάθμευσης της οροφής του αυτοκινήτου.

 

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας επί τόπου

 

(1) Η εγκατάσταση ανελκυστήρων με ποιοτικό στόχο εγγυάται μία έγκριση και επιδιώκει έργα υψηλής ποιότητας.

(2) Τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας προσδιορίζουν ότι η ποιότητα εγκατάστασης δεν αναφέρεται μόνο στην τεχνική ποιότητα, αλλά και στην ποιότητα λειτουργίας· και η τεχνική ποιότητα αναφέρεται στην εγκατάσταση.

Η ποιότητα της εργασίας αναφέρεται στην ηγεσία, τη διαχείριση και την τεχνολογία παραγωγής μιας επιχείρησης.

Για να διασφαλίσουμε την ποιότητα του έργου, πρώτα απ' όλα, πρέπει να ενισχύσουμε την ηγεσία και τη διαχείριση, να δημιουργήσουμε και να βελτιώσουμε την οργάνωση διαχείρισης της ποιότητας.

Κατασκευή και ενίσχυση της εκπαιδευτικής και προπαγανδιστικής εργασίας.

1- Γνωρίζει τα σχέδια και τις συνθήκες του χώρου πριν από την έναρξη της κατασκευής, τον έλεγχο του εξοπλισμού και των υλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη συνειδητή εργασία ανοιχτού κουτιού.

2Να εφαρμόσουμε αυστηρά το σχετικό σύστημα κατασκευής για να διασφαλίσουμε την εγκατάσταση και την πολιτισμένη κατασκευή.

 

ZHEJIANG FUJI ELEVATOR  CO.,LTD έλεγχος ποιότητας 8

 

3Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα κάθε τμήματος για να αποφεύγεται η φόρτωση μη ειδικών εξαρτημάτων σε ολόκληρο το μηχάνημα.

4Βελτιώνοντας το σύστημα επιθεώρησης, η ομάδα εγκατάστασης ολοκληρώνει με ειλικρίνεια το περιεχόμενο του "Διαγράμματος διαδικασίας κατασκευής" και του "Ημερήσιου ημερολογίου εργασίας" κάθε μέρα.

Αποτελεσματικότητα, τακτική επιθεώρηση της εταιρείας.

5Διάφοροι σχετικοί κανονισμοί που εκδίδονται από το κράτος και τις εταιρείες.

6- Εφαρμόστε αυστηρά το σύστημα αποδοχής, καταγράψτε τα αποτελέσματα της επιθεώρησης λεπτομερώς και αξιολογήστε την ποιότητα του ολοκληρωμένου ανελκυστήρα.

7Τα εργαλεία εγκατάστασης για τακτική επιθεώρηση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για μη ειδικευμένα εργαλεία.

8- Να επιθεωρούν κάθε εργασιακή διαδικασία με ευσυνείδηση και να καταγράφουν καλά.

9. Πίνακας ροής αποδοχής ποιότητας εγκατάστασης (βλέπε επόμενη σελίδα)

Προετοιμασία για επιθεώρηση και αποδοχή

Ελέγξτε πριν από την αποδοχή

Να λάβετε διορθωτικά μέτρα

Εφαρμογή εγκατάστασης

Αναγνωρίστε

Έκδοση πιστοποιητικού ειδίκευσης

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας

Εισάγετε το μήνυμά σας

+8617757222726
17757222726
0086-17757222726